Zapraszamy na korty

SQUASH

oraz do sali

FITNESS

Zapraszamy na korty

SQUASH

oraz do sali

FITNESS

Regulamin

Regulamin Klubu PROFI SQUASH & fitness

Zasady ogólne:

 1. Poniższy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Klubu PROFI SQUASH & fitness.
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za zgodą opiekuna.
 4. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Na terenie Klubu zabrania się;
  1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  2. używania tytoniu
  3. wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  4. handlu i akwizycji
  5. wprowadzania zwierząt
  6. naklejania i pozostawiania reklam
  7. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 6. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-24.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 7. Opłata za wynajęcie kortu upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.
 8. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 9. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 11. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 14. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 15. Wstęp na teren klubu, wykupienie biletu wstępu są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu
 16. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager PROFI SQUASH & fitness.

Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squash.

 1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać należy bezpośrednio w recepcji klubu gotówką w dniu dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
 4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking” . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 5. Zasady rezerwacji kortów:
  1. Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
  2. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub po przez recepcjonistę PROFI SQUASH & fitness.
  3. Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.
 6. Zakładając konto w PROFI SQUASH & fitness Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez PROFI SQUASH swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 7. Cena w Karnecie obowiązuje przy rezerwacji oraz opłacie z góry min. 4 godzin gry w miesiącu.
 8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
 9. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 10. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 11. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Plugin by:aAM